โรคติดต่อทางเพศคืออะไร

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์ โดยอาจเกิดจากการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเชื้อมาก่อนเมื่อมีเพศสัมพันธ์จึงแพร่เชื้อไปสู่อีกคน โรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์อันตรายกว่าที่คิด ไม่เพียงแต่ส่งผลเสียต่อตนเองและคู่นอนเท่านั้น หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีเพศสัมพันธ์กับหลายคนจะทำให้โรคต่าง ๆ แพร่ไปสู่บุคคลอื่นได้ และถ้าคนใหม่ที่ติดเชื่อไปมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักตนเองหรือกับคนอื่นอีก ก็จะทำให้เชื่อถูกแพร่ออกไปไม่รู้จบ ทำให้กระทบต่อครอบครัวอื่นอีกมากมาย สุดท้ายจนเป็นปัญหาระดับสังคม และเศรษฐกิจ