ความรักคืออะไร ??

ความรักคืออะไร ??

มีหลายคนคิดว่าตัวเองรู้จักกับความรักว่ามันคืออะไร มีข้อดี และ ข้อเสีย อย่างไร แต่คุณรู้ไหมว่าความรักที่พวกคุณรู้จักแต่ละคนรู้ไม่เหมือนกัน บางคนคิดว่าความรักเป็นสิ่งสวยงาม บางคนรับรู้ว่าความรักเป็นสิ่งที่เลวร้ายแตกต่างกันไป แล้วแต่ความรักของแต่ละคนที่ตนเองได้รับ ตกลงความรักมันคืออะำไรกันแน่ ดีหรือไม่ดี ตามความเป็นจริงแล้วความรักเป็นสิ่งที่ดีเสมอทุกคนต่างโหยหาและต้องการความรักกันทุกคน แต่คนที่มองว่าความรักเป็นสิ่งที่ไม่ดีคือคนที่ ต้องพลัดพรากจากความรัก นั่นคือถูกแย่งความรักไปจากตัวนั่นเอง คนเหล่านี้จะมองว่าความรักเป็นสิ่งที่ไม่ดี ทั้งที่สี่งที่ไม่ดีคือตัวเราเองไม่เกี่ยวกับความรักเลย ถ้าเราดีความรักย่อมอยู่กับเราเสมอ

ความรักเป็นนามธรรม ที่รวบรวมเอาความรู้สึกดีๆหลายอย่างของคนไว้ด้วยกัน โดยไม่สามารถอธิบายได้หมดว่ามีอะำไรบ้าง เหตุผลนี้จึงมีนามธรรม ที่เป็นชื่อรวบรวมความรู้สึกดีๆเหล่านี้เข้าด้วยกัน เรียกว่า “ความรัก”
ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือ

 

 

 

          ความรักคือ สิ่งมีชวิตนึงหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตนึงมีความต้องการให้อีกสิ่งมีชวิตหรือกลุ่มสิ่งมีชีวิตนึงมีความสุข นี่แหละที่เรียกว่าความรัก
เมื่อมีความต้องการให้คนอื่นมีความสุขแล้ว ก็จะเปลี่ยนจากความต้องการมาเป็นการให้ความสุขกับคนอื่น ข้อนี้เขาเรียกว่า”การให้ความรัก” คนที่ได้ความสุขจากที่มีคนให้นี่เขาเรียกว่า”ได้รับความรัก” เมื่อได้รับความสุขแล้วไม่อยากให้ความสุขจากไปทำทุกวิถีทางเพื่อให้ความสุขอยู่กับตนนานๆนี่เขาเรียกว่า “การดูแลความรัก”เมื่อได้ความสุขแล้วมีคนมาพรากมันไปหรือแย่งมันไปนี่เขาเรียกว่า “พลัดพรากจากความรัก” ทุกวันนี้คนไม่เข้าใจและไม่เคยพิจารณาความรักอย่างจริงจังเลยทำให้มองความรักแบบสับสน ว่าที่จริงแล้วความรักมันคืออะไรกันแน่
ดังสรุปสั้นๆก็คือ ความรักคือความสุขนั่นเอง
ตัวอย่างความรักเช่น

พ่อแม่รักลูก คือพ่อแม่ต้องการให้ความสุขกับลูกนั่นเองยิ่งต้องการมากนั่นหมายถึงพ่อแม่รักมาก ลูกบางคนอาจแย้งว่าไม่มีความสุข อาจเป็นเพราะคุณไม่รับหรือไม่ยอมรับความสุขนั้น
ลูกรักพ่อแม่ คือต้องการให้พ่อแม่มีความสุขนั่นเอง
แม้กระทั้งคู่หนุ่มสาว สามีภรรยา หมู่ญาติพี่น้อง ชุมชน หรือสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ถ้ามีความต้องการให้อีกฝ่ายนึงมีความสุข นั่นแหละคือการมีความรักต่อกัน ซึ่งจะเป็นบ่อเกิดของการให้ความรักต่อกันนั่นเอง
หมายเหตุ อาจมีคนแย้งว่าในกรณีที่สิ่งมีชีวิตมีความรักให้กับสิ่งของล่ะ อันนี้เราไม่ได้ให้ความรักกับสิ่งของแต่เป็นการรักษาควา่มรักที่สิ่งของนั้นให้เรา เช่น รักกีต้าร์ตัวโปรดมาก นั่นคือเราได้ความสุขจากมันไม่อยากให้ใครแย่งมันไป อยากเล่นมันไปนานๆดูแลเป็นอย่างดี นั่นคือการดูแลความสุข หรือดูแลความรักนั่นเอง

 

 

ข้อมูลจาก sites.google