เข้าใจวัยรุ่นได้ง่ายๆ

  มีใครบ้างที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เข้าใจลูกเลย เพราะเหมือนกับว่ายิ่งโต พวกเขาก็ยิ่งห่างเหิน พวกเขาไม่อยู่บ้านเหมือนตอนเด็ก ๆ อีกต่อไป เมื่อก่อน พวกเขาจะถามคุณทุกเรื่อง แต่ตอนนี้พวกเขาเริ่มพึ่งพาตัวเองมากขึ้น ถึงเวลาที่คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกวัยรุ่นจะทำความเข้าใจกับสิ่งที่ลูกกำลังเผชิญและช่วยพวกเขา วัยรุ่นแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลัก ๆ คือ วัยรุ่นตอนต้น ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 11-13 ปี วัยรุ่นตอนกลาง ประมาณ 14-16 ปี และวัยรุ่นตอนปลาย ตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป ระยะการเจริญเติบโตของแต่ละช่วงมีลักษณะดังนี้ ด้านร่างกาย เมื่อเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ร่างกายของวัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง เช่น สูงขึ้นอย่างรวดเร็วกระทันหัน มีสิว มีกลิ่นตัว มีขนขึ้นในที่ลับ หน้าอกขึ้น และเริ่มมีประจำเดือนสำหรับเด็กผู้หญิง เสียงแตก มีขนขึ้นตามใบหน้าและลำตัว มีการหลั่งน้ำอสุจิสำหรับเด็กผู้ชาย ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น นี่เป็นช่วงที่เด็ก ๆ จะเริ่มใส่ใจกับรูปร่างหน้าตามากขึ้น เด็กผู้หญิงอาจเริ่มมีปัญหาเรื่องการกินเพราะกลัวอ้วน เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนกลาง พวกเขาจะเริ่มลองผิดลองถูกกับรูปลักษณ์ของตัวเอง แต่เมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลาย พวกเขาก็จะเริ่มยอมรับรูปร่างหน้าตาของตัวเอง เด็กผู้ชายที่โตช้าและเด็กผู้หญิงที่โตเร็วมักประสบปัญหากับการปรับตัวมากกว่าเด็กผู้ชายที่โตเร็วและเด็กผู้หญิงที่โตช้า   ด้านอารมณ์ เด็กในช่วงวัยรุ่นตอนต้นจะสนใจแต่ตัวเอง […]