สัมพันธภาพในครอบครัว

สัมพันธภาพในครอบครัว เป็นกุญแจสำคัญของการมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ สมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือลูกที่ได้อยู่ในครอบครัวอันอบอุ่น จะรู้สึกว่าอยากกลับบ้านเมื่อเลิกงานหรือเลิกเรียน อยากมีกิจกรรมกับคนที่บ้าน เช่น รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน เล่นกีฬาร่วมกัน มีข่าวร้ายหรือข่าวดีก็อยากจะบอกกับคนที่บ้าน เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือร่วมดีอกดีใจ ส่วนครอบครัวที่มีสัมพันธภาพไม่ดีนั้น ไม่มีใครอยากอยู่บ้าน ไม่มีใครอยากทำกิจกรรมร่วมกับใครทุกคนล้วนไขว่คว้าหาความสุขนอกบ้าน จะกลับบ้านเมื่อจำเป็น เช่น เงินหมด หรือต้องการพักผ่อนนอนหลับเท่านั้น สัมพันธภาพในครอบครัวเริ่มต้นจากความรัก ความอบอุ่นของสามีภรรยาที่ดีต่อกัน เมื่อมีลูกสัมพันธภาพนั้นจะขยายไปสู่ลูกๆ ด้วย เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ซึ่งทุกคนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ มีความผูกพันทางสายเลือด ครอบครัวจึงเป็นแหล่งความรัก ความอบอุ่นที่สำคัญและยั่งยืนกว่าสัมพันธภาพใดๆ การสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวมีแนวทางปฏิบัติดังนี้     1.ความผูกพันในครอบครัว สามีภรรยาต้องช่วยกันประคับประคองชีวิตครอบครัวให้ราบรื่นมั่นคง และช่วยกันเลี้ยงดูลูกด้วยความรักและเอาใจใส่ ในครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกัน ความผูกพันฉันสามีภรรยาและพ่อแม่ลูกที่เคยมีจะถูกตัดทอนให้หายไป คนเหล่านี้จะรู้สึกขาดความรัก ความอบอุ่น และถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว โดยเฉพาะเด็กที่ยังพึ่งตัวเองไม่ได้จะรู้สึกว้าเหว่เป็นอันมาก การที่จะสร้างเสริมสัมพันธภาพที่อบอุ่นในครอบครัว จึงจำเป็นต้องรักษาความผูกพันไว้เป็นอันดับแรก ความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนั้นเป็นความผูกพันที่เหนียวแน่นด้วยการที่แม่เป็นผู้ให้กำเนิดและดูแลจนลูกเจริญเติบโต ส่วนพ่อนั้นมีความผูกพันกับลูกด้วยการช่วยเลี้ยงดู ปกป้องคุ้มครอง เป็นตัวอย่างที่ดี และคอยชี้แนะแนวทางให้ลูกเดินในทางที่ถูกต้อง สำหรับผู้เป็นลูกนั้นก็ควรให้ความเคารพ เชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ และแสดงความรักต่อพ่อแม่ด้วยการขยันหมั่นเพียรในเรื่องเรียน ประพฤติตัวเป็นคนดี ช่วยพ่อแม่ทำงาน ไม่เกเร ไม่ติดยาเสพติด […]