7.วิธีเลี้ยงลูกไม่ให้อิจฉากัน

  คุณพ่อคุณแม่หลายท่านมีปัญหาเรื่องที่ลูกชอบทะเลาะกัน อิจฉา แก่งแย่งชิงดี หรืออยากเป็นที่หนึ่ง สิ่งที่พ่อแม่ทุกคนปรารถนาคืออยากให้ลูกปรองดองและรักกัน เป็นพี่น้องที่ช่วยเหลือกันไปจนตลอดชีวิต ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ยากแต่ก็ไม่ยากเกินไปหากเรามีวิธีการเลี้ยงดูและรู้จักลูกแต่ละคนโดยให้ความรักและให้กำลังใจที่ถูกต้องแก่ลูกๆ ดังนี้ 1. ไม่มีลูกคนโปรด    สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการเลี้ยงลูกให้รักกันคือ การไม่มีลูกคนโปรด ลูกทุกคนจะไวต่อความรู้สึกและจับได้ว่าคุณพ่อคุณแม่มีความลำเอียง ถึงแม้ว่าบางครั้งในใจของคุณพ่อคุณแม่จะมีความรักต่อลูกคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ แต่อย่าแสดงออกให้ลูกรู้ แต่ให้ลูกได้รับความรักที่เท่าเทียมกัน เพราะความลำเอียงจะก่อให้เกิดปัญหาในใจลูก เป็นเสมือนแผลเป็นที่ไม่รู้จักหาย และพร้อมจะกำเริบขึ้นมาทุกครั้งที่มีปัญหา 2. เสริมแรงให้ลูกเล่นด้วยกัน  หากเราต้องการให้ลูกรักกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราต้องให้ลูกเล่น และใช้เวลาร่วมกัน แม้บางทีลูกจะโต้เถียงและไม่ลงรอยกันบ้าง แต่ลูกจะได้เรียนรู้ ทักษะการเล่นด้วยกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน คุณพ่อคุณแม่อาจต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยหากเห็นลูกเริ่มมีปฏิกิริยา โต้ตอบ หรือเข้าไปช่วยในบ้างครั้ง เพื่อลูกจะปรับตัวเข้ากับความแตกต่างของแต่ละคนได้ ดังนั้นจงส่งเสริมให้ลูกเล่นและทำกิจกรรมร่วมกัน 3.สอนลูกให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน   หากเราต้องการให้ลูกมีความสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เราต้องสอนลูกให้รู้จักการแสดงความเป็นเพื่อนกัน อาจจะต้องใช้เวลาแต่สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ภายหลัง ไม่ใช้เพียงแต่การแสดงความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้น แต่ลูกจะเรียนรู้การเห็นอกเห็นใจกัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา หากลูกเรียนรู้สิ่งนี้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อลูกและการปรับตัวเข้ากับคนอื่นในอนาคตอีกด้วย 4. สอนให้ลูกแสดงความเห็นอกเห็นใจ หากลูกเริ่มเรียนรู้การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เมื่ออายุยังน้อย จะเป็นเหมือนศีลธรรม ประจำใจที่ติดตัวลูกไปเมื่อลูกโตขึ้น การแสดงออกถึงการเห็นอกเห็นใจ จะทำให้ลูกสนิทสนมกันมากขึ้นด้วยเมื่อลูกโตขึ้น 5. สอนให้ลูกเรียนรู้การให้อภัยกัน เมื่อลูกอยู่ด้วยกัน แน่นอนการกระทบกระทั่งกันย่อมเกิดขึ้นได้ แต่ให้ลูกเรียนรู้จักการขอโทษ และเริ่มต้นเล่นด้วยกันใหม่ […]