ความสัมพันธ์ในครอบครัว สำคัญมากอย่างไร

ความสัมพันธ์ในครอบครัว สำคัญอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวันของลูก เพราะเด็กจะเป็นคนดีได้ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของครอบครัวที่แน่นแฟ้น ด้วยการให้ความรัก ความเอาใจใส่ การอบรมสั่งสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกของเรารู้จักยอมรับผู้อื่น และมองโลกในแง่ดีได้       เมื่อไม่นานมานี้ ลี บอลท์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กจำนวนทั้งสิ้น 102 คน พบว่า เด็กที่มีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ในวัยเด็กแย่ หรือไม่มีความใกล้ชิดกันนั้น เมื่อพวกเขาโตขึ้นมา เขาจะเริ่มทำตัวมีปัญหาตอนมีอายุได้ 8 ขวบ, 10 ขวบ และ 12 ปี โดย ลี กล่าวว่า “เราได้ทำการศึกษาเด็กทั้งหมด 102 คน โดยเริ่มต้นจากเด็กทั้งหมดตอนอายุได้ 2 ขวบ และคอยติดตามความสัมพันธ์ของเด็กเหล่านี้มาตลอด และเริ่มเก็บผลงานวิจัยตอนที่เด็กอายุได้ 8 ปี 10 ปี และอีกครั้งตอน 12 ปี” จากผลงานวิจัยสามารถสรุปภาพรวมได้ว่า หากพ่อแม่ลูกมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตั้งแต่ลูกอายุได้ 2 ขวบ เมื่อเด็กโตขึ้น […]

ความสัมพันธ์ในครอบครัวสำคัญอย่างไร

ความสัมพันธ์ในครอบครัว สำคัญอย่างมากต่อการใช้ชีวิตประจำวันของลูก เพราะเด็กจะเป็นคนดีได้ ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของครอบครัวที่แน่นแฟ้น ด้วยการให้ความรัก ความเอาใจใส่ การอบรมสั่งสอน และเป็นแบบอย่างที่ดี สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกของเรารู้จักยอมรับผู้อื่น และมองโลกในแง่ดีได้     เมื่อไม่นานมานี้ ลี บอลท์ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ทำการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กจำนวนทั้งสิ้น 102 คน พบว่า เด็กที่มีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ในวัยเด็กแย่ หรือไม่มีความใกล้ชิดกันนั้น เมื่อพวกเขาโตขึ้นมา เขาจะเริ่มทำตัวมีปัญหาตอนมีอายุได้ 8 ขวบ, 10 ขวบ และ 12 ปี โดย ลี กล่าวว่า “เราได้ทำการศึกษาเด็กทั้งหมด 102 คน โดยเริ่มต้นจากเด็กทั้งหมดตอนอายุได้ 2 ขวบ และคอยติดตามความสัมพันธ์ของเด็กเหล่านี้มาตลอด และเริ่มเก็บผลงานวิจัยตอนที่เด็กอายุได้ 8 ปี 10 ปี และอีกครั้งตอน 12 ปี” จากผลงานวิจัยสามารถสรุปภาพรวมได้ว่า หากพ่อแม่ลูกมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตั้งแต่ลูกอายุได้ 2 ขวบ เมื่อเด็กโตขึ้น เด็กจะกลายเป็นคนที่มีพื้นฐานความรักที่ดี […]