ความอบอุ่นในครอบครัวเพื่อลูกน้อย

               ครอบครัวสถานที่ๆ รวบรวมบุคคลที่สืบทอดเชื้อสาย และอยู่ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง นั่นเองจึงเรียกว่าสถาบันครอบครัว หากเราย้อนมองดูแล้วในสมัยเด็กนั้นที่พึ่งเดียวของเด็กก็คือครอบครัวที่คอยค้ำจุน จึงอาจจะมองว่าเด็กจะเป็นอย่างไรให้ดูที่พื้นฐานของครอบครัว เพราะเด็กนั้น ต้องการความรับความอบอุ่น และการเอาใจใส่ของครอบครัว พร้อมกับได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดีทั้งจากในครอบครัว และโรงเรียนนั่นเอง ดังนั้นเราจะมาดูถึงภาวะปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เด็กในวันนี้เป็นเด็กที่มีคุณภาพในอนาคต เลี้ยงดูอย่างไรเพื่อให้เด็กมีคุณภาพ -การสร้างความรัก และความผูกพันในครอบครัว นับเป็นพื้นฐานสำคัญในการดูแลลูกน้อย ผู้ปกครองจะต้องสร้างความสนิทสนมผูกพันให้เกิดขึ้นตั้งแต่วัยแรกเกิด ต้องเอาใจใส่อย่างอ่อนโยน และทะนุถนอม พยามเอาใจใส่ในกิจกรรมต่างๆ ต่างๆ อย่ามองข้ามเรื่อง เล็กๆ น้อยๆ สิ่งนี้ถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่จะเป็นบันไดก้าวแรกในการอบรมในวัยเด็กอย่างได้ผล       –การให้รางวัลในเชิงบวก ในการวิจัยวิธีนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาลูกน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเด็กได้ทำกิจกรรมที่ปรารถนา ผู้ปกครองควรมอบรางวัลให้แก่เด็ก อาทิ เช่น คำชมเชย ความรัก การสัมผัสอย่างอ่อนยอน วิธีนี้จะทำให้เด็กนั้นกลายเป็นคนที่อ่อนโยน –การดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรอบตัวเด็ก ผู้ปกครองควรจัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กให้สอดคล้องกับพัฒนาการของตัวเด็ก เช่นการร่วมเล่นเกมส์กับเด็กเพื่อให้เด็กนั้นสามารถเข้าใจหลักเกณฑ์ กฎกติกา และการรู้ผลการแพ้ชนะ การอ่านหนังสือร่วมกันก็เป็นการฝึกให้เด็กรักการอ่าน […]

การสร้างเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว

การได้อยู่ในครอบครัวที่มีความสัมพันธภาพอบอุ่นเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่คนทุกเพศทุกวัยและทุกฐานะ ปรารถนาและเป็นกุญแจสำคัญของการมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์          สมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยา หรือลูกก็ตามที่ได้อยู่ในครอบครัวอันอบอุ่นจะรู้สึกว่าอยากกลับบ้านเมื่อเลิกงานหรือเลิกเรียน อยากมีกิจกรรมกับคนที่บ้าน เช่น รับประทานอาหารเย็นร่วมกันเล่นกีฬาร่วมกัน มีข่าวร้ายข่าวดีอยากบอกคนที่บ้าน เพื่อให้ความช่วยเหลือหรือร่วมดีอกดีใจด้วย ส่วนครอบครัวที่มีสัมพันธภาพไม่ดีนั้นไม่มีใครอยากอยู่บ้าน ไม่มีใครอยากปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับใครทุกคนไขว่คว้าหาความสุขนอกบ้าน จะกลับบ้านเมื่อจำเป็น เช่น เงินหมด หรือต้องการพักผ่อนนอนหลับเท่านั้น สัมพันธภาพในครอบครัวเริ่มต้นจากความรักความอบอุ่นของสามีภรรยาที่ดีต่อกัน เมื่อมีลูกสัมพันธภาพนั้นจะขยายไปสู่ลูก เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ซึ่งทุกคนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับประกอบกับมีความผูกพันทางสายเลือดของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ครอบครัวจึงเป็นแหล่งความรัก ความอบอุ่นที่สำคัญและยั่งยืนกว่าสัมพันธภาพใดๆ การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัวมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้     1. ความผูกพันในครอบครัว สามีภรรยาต้องช่วยกับประคับประคองชีวิตครอบครัวให้ราบรื่นมั่นคง และช่วยกันเลี้ยงดูลูกด้วยความรักและเอาใจใส่ ในครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกันใหม่ๆ ความผูกพันฉันสามีภรรยาและพ่อแม่ลูกที่เคยมีถูกตัดหายไป คนเหล่านี้จะรู้สึกขาดความรักความอบอุ่น ถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว โดยเฉพาะเด็กที่ยังพึ่งตนเองไม่ได้จะรู้สึกว้าเหว่มาก ดังนั้นการที่จะสร้างเสริมสัมพันธภาพที่อบอุ่นในครอบครัวจึงจำเป็นต้องรักษาความผูกพันไว้เป็นอันดับแรก ความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนั้นเป็นความผูกพันที่แน่นแฟ้นด้วยการที่แม่เป็นผู้ให้กำเนิดและฟูมฟักดูแลจนลูกเจริญเติบโต ส่วนผู้เป็นพ่อนั้นมีความผูกพันการลูกด้วยการช่วยเลี้ยงดู ปกป้องคุ้มครองเป็นตัวอย่าง และชี้แนะแนวทางให้ลูกเดินในทางที่ถูกต้อง สำหรับผู้เป็นลูกนั้นก็ควรให้ความเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนอบรมของพ่อแม่ และแสดงความรักต่อพ่อแม่โดยการขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ไม่เกเร เสพสารเสพติด เล่นการพนัน รวมทั้งปฏิบัติกิจกรรมภายในยามว่างร่วมกับครอบครัว เช่น ออกกำลังกายร่วมกัน […]

สัมพันธภาพในครอบครัว

สัมพันธภาพในครอบครัว เป็นกุญแจสำคัญของการมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ สมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือลูกที่ได้อยู่ในครอบครัวอันอบอุ่น จะรู้สึกว่าอยากกลับบ้านเมื่อเลิกงานหรือเลิกเรียน อยากมีกิจกรรมกับคนที่บ้าน เช่น รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน เล่นกีฬาร่วมกัน มีข่าวร้ายหรือข่าวดีก็อยากจะบอกกับคนที่บ้าน เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือร่วมดีอกดีใจ ส่วนครอบครัวที่มีสัมพันธภาพไม่ดีนั้น ไม่มีใครอยากอยู่บ้าน ไม่มีใครอยากทำกิจกรรมร่วมกับใครทุกคนล้วนไขว่คว้าหาความสุขนอกบ้าน จะกลับบ้านเมื่อจำเป็น เช่น เงินหมด หรือต้องการพักผ่อนนอนหลับเท่านั้น สัมพันธภาพในครอบครัวเริ่มต้นจากความรัก ความอบอุ่นของสามีภรรยาที่ดีต่อกัน เมื่อมีลูกสัมพันธภาพนั้นจะขยายไปสู่ลูกๆ ด้วย เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ซึ่งทุกคนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ มีความผูกพันทางสายเลือด ครอบครัวจึงเป็นแหล่งความรัก ความอบอุ่นที่สำคัญและยั่งยืนกว่าสัมพันธภาพใดๆ การสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวมีแนวทางปฏิบัติดังนี้     1.ความผูกพันในครอบครัว สามีภรรยาต้องช่วยกันประคับประคองชีวิตครอบครัวให้ราบรื่นมั่นคง และช่วยกันเลี้ยงดูลูกด้วยความรักและเอาใจใส่ ในครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกัน ความผูกพันฉันสามีภรรยาและพ่อแม่ลูกที่เคยมีจะถูกตัดทอนให้หายไป คนเหล่านี้จะรู้สึกขาดความรัก ความอบอุ่น และถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว โดยเฉพาะเด็กที่ยังพึ่งตัวเองไม่ได้จะรู้สึกว้าเหว่เป็นอันมาก การที่จะสร้างเสริมสัมพันธภาพที่อบอุ่นในครอบครัว จึงจำเป็นต้องรักษาความผูกพันไว้เป็นอันดับแรก ความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนั้นเป็นความผูกพันที่เหนียวแน่นด้วยการที่แม่เป็นผู้ให้กำเนิดและดูแลจนลูกเจริญเติบโต ส่วนพ่อนั้นมีความผูกพันกับลูกด้วยการช่วยเลี้ยงดู ปกป้องคุ้มครอง เป็นตัวอย่างที่ดี และคอยชี้แนะแนวทางให้ลูกเดินในทางที่ถูกต้อง สำหรับผู้เป็นลูกนั้นก็ควรให้ความเคารพ เชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ และแสดงความรักต่อพ่อแม่ด้วยการขยันหมั่นเพียรในเรื่องเรียน ประพฤติตัวเป็นคนดี ช่วยพ่อแม่ทำงาน ไม่เกเร ไม่ติดยาเสพติด […]