7.วิธีเลี้ยงลูกไม่ให้อิจฉากัน

 

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านมีปัญหาเรื่องที่ลูกชอบทะเลาะกัน อิจฉา แก่งแย่งชิงดี หรืออยากเป็นที่หนึ่ง สิ่งที่พ่อแม่ทุกคนปรารถนาคืออยากให้ลูกปรองดองและรักกัน เป็นพี่น้องที่ช่วยเหลือกันไปจนตลอดชีวิต ดูเหมือนเป็นสิ่งที่ยากแต่ก็ไม่ยากเกินไปหากเรามีวิธีการเลี้ยงดูและรู้จักลูกแต่ละคนโดยให้ความรักและให้กำลังใจที่ถูกต้องแก่ลูกๆ ดังนี้

1. ไม่มีลูกคนโปรด    สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการเลี้ยงลูกให้รักกันคือ การไม่มีลูกคนโปรด ลูกทุกคนจะไวต่อความรู้สึกและจับได้ว่าคุณพ่อคุณแม่มีความลำเอียง ถึงแม้ว่าบางครั้งในใจของคุณพ่อคุณแม่จะมีความรักต่อลูกคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ แต่อย่าแสดงออกให้ลูกรู้ แต่ให้ลูกได้รับความรักที่เท่าเทียมกัน เพราะความลำเอียงจะก่อให้เกิดปัญหาในใจลูก เป็นเสมือนแผลเป็นที่ไม่รู้จักหาย และพร้อมจะกำเริบขึ้นมาทุกครั้งที่มีปัญหา

2. เสริมแรงให้ลูกเล่นด้วยกัน  หากเราต้องการให้ลูกรักกันและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเราต้องให้ลูกเล่น และใช้เวลาร่วมกัน แม้บางทีลูกจะโต้เถียงและไม่ลงรอยกันบ้าง แต่ลูกจะได้เรียนรู้ ทักษะการเล่นด้วยกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน คุณพ่อคุณแม่อาจต้องเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยหากเห็นลูกเริ่มมีปฏิกิริยา โต้ตอบ หรือเข้าไปช่วยในบ้างครั้ง เพื่อลูกจะปรับตัวเข้ากับความแตกต่างของแต่ละคนได้ ดังนั้นจงส่งเสริมให้ลูกเล่นและทำกิจกรรมร่วมกัน

3.สอนลูกให้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน   หากเราต้องการให้ลูกมีความสัมพันธ์ที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เราต้องสอนลูกให้รู้จักการแสดงความเป็นเพื่อนกัน อาจจะต้องใช้เวลาแต่สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ภายหลัง ไม่ใช้เพียงแต่การแสดงความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้น แต่ลูกจะเรียนรู้การเห็นอกเห็นใจกัน เอาใจเขามาใส่ใจเรา หากลูกเรียนรู้สิ่งนี้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อลูกและการปรับตัวเข้ากับคนอื่นในอนาคตอีกด้วย

4. สอนให้ลูกแสดงความเห็นอกเห็นใจ หากลูกเริ่มเรียนรู้การเห็นอกเห็นใจผู้อื่น เมื่ออายุยังน้อย จะเป็นเหมือนศีลธรรม ประจำใจที่ติดตัวลูกไปเมื่อลูกโตขึ้น การแสดงออกถึงการเห็นอกเห็นใจ จะทำให้ลูกสนิทสนมกันมากขึ้นด้วยเมื่อลูกโตขึ้น

5. สอนให้ลูกเรียนรู้การให้อภัยกัน เมื่อลูกอยู่ด้วยกัน แน่นอนการกระทบกระทั่งกันย่อมเกิดขึ้นได้ แต่ให้ลูกเรียนรู้จักการขอโทษ และเริ่มต้นเล่นด้วยกันใหม่ ให้เรามีมาตรฐานในครอบครัวว่าให้ลูกกล่าวคำขอโทษและสำนึกเมื่อลูกแสดงสิ่งที่ไม่ดีต่อกัน ลูกจะไปถึงมาตรฐานนั้นได้แน่นอน

6.คุยถึงเรื่องความสนิทสนม ให้ลูกมีความใกล้ชิดกัน สนิทสนม เมื่อมีปัญหาอะไรก็ปรึกษากัน หากเรามีความคาดหวังให้ลูกสนิทสนมกัน รักกัน ลูกจะไปถึงความคาดหวังนั้นได้ คุณพ่อคุณแม่ต้องมีความคิดทางบวกต่อสิ่งเหล่านี้ และใช้เทคนิคหลากหลายวิธีในการเรียนรู้ สอน และทำให้ดูเป็นตัวอย่างในเรื่องของการรักใคร่ ปรองดองกัน

7.เสริมแรงให้ลูกแสดงแบบของความรักที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะสำหรับครอบครัว บางครอบครัวมีการตั้งฉายาให้แต่ละคน (ไม่ใช่การล้อเลียนหรือทำให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเจ็บใจ) การล้อเล่นกันในแต่ละครอบครัว จะทำให้เราสนิทสนมและเป็นการแสดงเอกลักษณ์เฉพาะแบบของแต่ละคนอีกด้วย คุณพ่อคุณแม่ต้องทำให้ลูกแน่ใจว่าได้รับการเสริมแรงในข้อนี้

การเลี้ยงลูกทุกๆ คนให้รักกัน เป็นเหมือนกฎเหล็กที่ควรมีประจำทุกครอบครัว ไม่มีสิ่งไหนดีเท่ากับการเห็นพี่น้อง รักกัน และช่วยเหลือกัน เคล็ดลับที่สำคัญคือการที่คุณพ่อคุณแม่ใช้เวลากับลูกแต่ละคนอย่างเท่าเทียมกัน รักลูกทุกคนอย่างเพียงพอและไม่มีเงื่อนไข เพื่อที่ลูกจะซึมซับความรักเหล่านี้ และนำออกมาใช้ได้เมื่อถึงเวลาจำเป็น ครอบครัวไหนมีเคล็ดลับดีๆ แบ่งปันกันได้ค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้

 

ขอบคุณที่มา :: mgronline