สัมพันธภาพในครอบครัว

สัมพันธภาพในครอบครัว เป็นกุญแจสำคัญของการมีสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ สมาชิกในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือลูกที่ได้อยู่ในครอบครัวอันอบอุ่น จะรู้สึกว่าอยากกลับบ้านเมื่อเลิกงานหรือเลิกเรียน อยากมีกิจกรรมกับคนที่บ้าน เช่น รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน เล่นกีฬาร่วมกัน มีข่าวร้ายหรือข่าวดีก็อยากจะบอกกับคนที่บ้าน เพื่อขอความช่วยเหลือ หรือร่วมดีอกดีใจ

ส่วนครอบครัวที่มีสัมพันธภาพไม่ดีนั้น ไม่มีใครอยากอยู่บ้าน ไม่มีใครอยากทำกิจกรรมร่วมกับใครทุกคนล้วนไขว่คว้าหาความสุขนอกบ้าน จะกลับบ้านเมื่อจำเป็น เช่น เงินหมด หรือต้องการพักผ่อนนอนหลับเท่านั้น

สัมพันธภาพในครอบครัวเริ่มต้นจากความรัก ความอบอุ่นของสามีภรรยาที่ดีต่อกัน เมื่อมีลูกสัมพันธภาพนั้นจะขยายไปสู่ลูกๆ ด้วย เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง พ่อ แม่ ลูก ซึ่งทุกคนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ มีความผูกพันทางสายเลือด ครอบครัวจึงเป็นแหล่งความรัก ความอบอุ่นที่สำคัญและยั่งยืนกว่าสัมพันธภาพใดๆ

การสร้างสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

 

 

1.ความผูกพันในครอบครัว

สามีภรรยาต้องช่วยกันประคับประคองชีวิตครอบครัวให้ราบรื่นมั่นคง และช่วยกันเลี้ยงดูลูกด้วยความรักและเอาใจใส่ ในครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างกัน ความผูกพันฉันสามีภรรยาและพ่อแม่ลูกที่เคยมีจะถูกตัดทอนให้หายไป คนเหล่านี้จะรู้สึกขาดความรัก ความอบอุ่น และถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว โดยเฉพาะเด็กที่ยังพึ่งตัวเองไม่ได้จะรู้สึกว้าเหว่เป็นอันมาก

การที่จะสร้างเสริมสัมพันธภาพที่อบอุ่นในครอบครัว จึงจำเป็นต้องรักษาความผูกพันไว้เป็นอันดับแรก ความผูกพันระหว่างแม่กับลูกนั้นเป็นความผูกพันที่เหนียวแน่นด้วยการที่แม่เป็นผู้ให้กำเนิดและดูแลจนลูกเจริญเติบโต ส่วนพ่อนั้นมีความผูกพันกับลูกด้วยการช่วยเลี้ยงดู ปกป้องคุ้มครอง เป็นตัวอย่างที่ดี และคอยชี้แนะแนวทางให้ลูกเดินในทางที่ถูกต้อง

สำหรับผู้เป็นลูกนั้นก็ควรให้ความเคารพ เชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนของพ่อแม่ และแสดงความรักต่อพ่อแม่ด้วยการขยันหมั่นเพียรในเรื่องเรียน ประพฤติตัวเป็นคนดี ช่วยพ่อแม่ทำงาน ไม่เกเร ไม่ติดยาเสพติด หรือเล่นการพนัน รวมทั้งควรทำกิจกรรมยามว่างร่วมกับครอบครัว เช่น ออกกำลังกายด้วยกัน ไปเที่ยวนอกบ้านด้วยกัน นอกจากนี้ความผูกพันที่ครอบครัวไม่ควรละเลยอีกประการหนึ่งก็คือ ความกตัญญูต่อปู่ย่าตายาย โดยให้ความรักและเอาใจใส่ เพื่อตอบแทนพระคุณพวกท่านที่ได้ช่วยเลี้ยงดูเรามา

2.การเอาใจใส่

การให้ความสนใจและสนับสนุนตามความต้องการอย่างเหมาะสม แต่การเอาใจใส่นั้นจะต้องมีความพอดี เช่น ถ้าลูกเรียนเสร็จแล้วจะกลับบ้านกี่โมงก็ได้ ไม่มีใครสนใจ ก็จะทำให้ครอบครัวมีสภาพเหมือนต่างคนต่างอยู่ แต่การเอาใจใส่มากเกินไปก็จะทำให้ลูกรำคาญและไม่เป็นตัวของตัวเอง นอกจากนี้การเอาใจใส่ต้องมีความเป็นธรรม สมาชิกในครอบครัวต้องได้รับความสำคัญเท่าเทียมกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือลูกก็ตาม

การเอาใจใส่ที่ควรระมัดระวังก็คือ การใช้เงินทดแทนการเอาใจใส่ พ่อแม่ไม่มีเวลาก็ให้เงินลูกไว้ใช้เที่ยวเตร่หรือซื้อของตามที่ต้องการ เมื่อถึงวันเกิดก็ซื้อของมียี่ห้อราคาแพงให้เพื่อแสดงถึงความสนใจใส่ใจของพ่อแม่ สิ่งเหล่านี้จะสร้างความอบอุ่นแบบจอมปลอมและความเป็นนักวัตถุนิยมให้กับลูก

3.ความเข้าใจ

คำนี้เป็นปัญหาสำหรับครอบครัวเสมอมา สามีภรรยาไม่เข้าใจกัน พ่อแม่ไม่เข้าใจลูก ลูกไม่เข้าใจพ่อแม่ สิ่งที่ครอบครัวควรเข้าใจก็คือ ลักษณะนิสัยใจคอ ข้อดี ข้อบกพร่องของแต่ละคน เพื่อเป็นพื้นฐานการอยู่ร่วมกันหรือปรับตัวเข้าหากัน เช่น พ่อชอบบ้านที่เงียบสงบ แต่แม่ชอบบ่น พ่อก็อาจจะต้องคุยกับแม่ถึงเรื่องนี้หรือสาเหตุที่ทำให้แม่รำคาญใจ ส่วนพ่อก็ปรับปรุงแก้ไขนิสัยของตัวเองให้แม่เกิดความพอใจ เมื่อพ่อแก้ไขแล้ว แม่ก็ควรลดหรือหยุดพฤติกรรมการบ่นลงบ้าง

 

 

4.การพูดจา

เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างหรือทำลายสัมพันธภาพอันอบอุ่นในครอบครัว นอกจากการพูดจาสุภาพและให้เกียรติกันแล้ว สมาชิกในครอบครัวควรรู้จักการแสดงความรู้สึกที่ดีต่อกัน เช่น การแสดงความรัก คำชมเชย การให้กำลังใจ การปลอบใจ การพูดถึงข้อดีและข้อเสนอแนะให้แก้ไขปรับปรุง

แต่หากเกิดความไม่พอใจหรือความขัดแย้งขึ้น ควรหาโอกาสพูดคุยหรือสื่อสารให้สมาชิกในครอบ ครัวได้เข้าใจถึงความรู้สึกเพื่อปรับความเข้าใจกัน และในครอบครัวจะไม่มีการพูดจาเกิดขึ้นเลย ถ้าไม่มีการฟัง ฉะนั้นนอกจากการพูดแล้ว ทุกคนควรยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันด้วย

สิ่งที่มักเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่นในครอบครัว

-อ้างว่าไม่มีเวลา ต้องทำมาหากิน แต่ถ้าเห็นสัมพันธภาพที่อบอุ่นของครอบครัวมีคุณค่าต่อจิตใจของสมาชิกทุกคนในบ้าน คำกล่าวอ้างนี้ก็อาจจะหายไปหรือลดน้อยลงได้

-อ้างว่าให้แล้ว เช่น ให้เงินลูกแล้ว ถ้าอยากได้อะไรก็ไปซื้อเอาเอง หรือให้เวลากับครอบครัวแล้ว แต่เวลาที่ให้คือการดูรายการทีวีร่วมกัน เป็นต้น

-อ้างว่าจะทำให้เหลิง คำนี้มักเป็นคำอ้างของพ่อที่ไม่อยากแสดงท่าทางให้ลูกรู้ว่าพ่อรักลูก ทำให้ลูกกลัว ไม่กล้าใกล้ชิดพ่อ บางครั้งกว่าจะถึงเวลาที่พ่อบอกว่ารักลูกก็สายเกินไปเสียแล้ว ความรักความอบอุ่นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ดังนั้น ต้องช่วยกันสร้างสัมพันธภาพที่อบอุ่นเพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัว

 

 

 

ขอบคุณที่มา :: 40plus.posttoday