ความสัมพันธ์ทางเพศและการแสวงหาความสนิทสนมลึกซึ้ง11